Bất động sản


Nhiều dự án ma, Khánh Hòa khẩn trương kiểm soát phân lô, bán nền trái phép