Doanh nghiệp


CEO Weibo JSC Nguyễn Lê Minh Quân: Chúng tôi không liên quan gì đến Trung Quốc