Thời sự


Điều hòa chạy cả đêm hết 4.000đ tiền điện: Chỉ là trên giấy tờ?