Công nghệ 360


Facebook đề xuất trả 3 triệu USD một năm để mua bản quyền báo chí