Tài chính nông nghiệp


Phí logistics “trên trời”, đẩy giá nông sản Việt lên cao