Công nghệ 360


Xuất xưởng 35,5 triệu chiếc iPhone, Apple mất thị phần smartphone