Công nghệ 360


iPhone 11 rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu những thứ này để trở nên "hoàn hảo"