Công nghệ 360


Microsoft là công ty giá trị nhất toàn cầu, vốn hoá đạt 905 tỷ USD