Chứng khoán


Lỗ lũy kế hơn 600 tỷ, nợ của Licogi cao gấp 10 lần vốn chủ sở hữu