Doanh nghiệp


Quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ rót 5,2 triệu USD vào ứng dụng Kobiton