rủi ro p2p


Vì sao các ngân hàng thận trọng khi hợp tác với công ty cho vay ngang hàng?

Vì sao các ngân hàng thận trọng khi hợp tác với công ty cho vay ngang hàng?

Các nền tảng giao dịch trực tuyến của công ty P2P Lending chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá nên có thể tồn tại nhiều nguy cơ rủi ro.