Thời sự


Nghi ngờ năng lực yếu, Bộ Tài chính yêu cầu Bamboo Airways giải trình khả năng tài chính