Công nghệ 360


Galaxy Note10/10+ đã có giá chính thức tại Việt Nam, thấp hơn dự kiến