Chứng khoán


Vì sao TNG của ông Nguyễn Văn Thời doanh thu nghìn tỷ, lãi chục tỷ?